Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Jesteś osobą bezrobotną i nie masz ubezpieczenia zdrowotnego? Złóż wniosek do ZUS!

Jesteś osobą bezrobotną i nie masz ubezpieczenia zdrowotnego? Złóż wniosek do ZUS!

  Jesteś osobą bezrobotną i nie masz ubezpieczenia zdrowotnego? Złóż wniosek do ZUS!

  Rok 2023 wprowadził szereg zmian, również w kwestii ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiany weszły w życie już 1 stycznia 2023 r. i pozwalają na złożenie wniosku do ZUS. Wniosek uprawnia do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Zmiana ustawy wprowadziła również brak finansowania z budżetu państwa składek zdrowotnych dla wielu osób. Sprawdź, jak to zrobić, by mieć ubezpieczenie!

  Kiedy wygasa ubezpieczenie zdrowotne? Należy pamiętać, że nasze ubezpieczenie zdrowotne wygasa po 30 dniach od rozwiązania umowy o pracę, po likwidacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorców albo też po utracie statusu osoby bezrobotnej. 

  W przypadku, gdy nie chcemy rejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, do ubezpieczenia może zgłosić nas np. pracujący małżonek. Ma on na to 7 dni od dnia, w którym utraciliśmy prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Gdy jednak uzyskamy zatrudnienie, małżonek musi zgłosić ten fakt, by pracodawca małżonka mógł nas wyrejestrować. 

  Inną alternatywą uzyskania ubezpieczenia jest skorzystanie z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, jednak należy wówczas ponieść odpowiednią opłatę, gdyż dobrowolne ubezpieczenie nie jest bezpłatne. Co możemy zrobić, by jednak nie płacić za nasze ubezpieczenie? Szczegóły poniżej!

  Jak każda pomoc niesiona od Państwa Polskiego, tak i bezpłatne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, obwarowane jest szeregiem warunków do spełnienia. Aby skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, bez którego nie można skorzystać z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, zarobki nie mogą przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia czy prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła, np. w przypadku objęcia ubezpieczeniem przez pracującego członka rodziny jako zatrudnionego pracownika lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Dla przypomnienia, minimalna krajowa w 2023 r. wynosi 3416,30 zł brutto, a więc by móc ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem, zarobki nie mogą przekraczać 1708,15 zł i jest to warunek konieczny.

  onadto Ministerstwo Zdrowia chce, by bezrobotni składali co 180 dni wnioski o ubezpieczenie. Wniosek ten będzie można złożyć jedynie w ciągu 30 dni od wygaśnięcia ubezpieczenia.  W przypadku, gdy ktoś zapomni o wyżej wspomnianym terminie, utraci całkowicie możliwość złożenia ponownie wniosku o bezpłatne objęcie go ubezpieczeniem przez ZUS. Na taką czynność nie przysługuje żadne odwołanie. Bezrobotni, którzy np. nie informując w ciągu 7 dni o przekroczeniu limitu minimalnego wynagrodzenia pozbawią się prawa do objęcia ubezpieczeniem. Wprowadzając ubezpieczenie na określony czas, ma zdyscyplinować osoby bezrobotne i wprowadzić pewien porządek w przepisach. Ma to również przeciwdziałać sytuacjom, w którym bezrobotni nie zgłaszają zatrudnienia czy przekroczenia połowy minimalnego dochodu w terminie 7 dni. 

  Najważniejszą kwestią jest jednak fakt, że rejestracja w Państwowym Urzędzie Pracy nadal jest obowiązkiem i warunkiem do skorzystania z bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dzień rejestracji w PUP wskazuje, że dana osoba bezrobotna uzyskała status upoważaniający ją do objęcia ubezpieczeniem. Brak przymusu rejestracji w PUP będzie możliwy dopiero po wejściu w życie ustawy o aktywności zawodowej. Wówczas osoba bezrobotna, która jest zainteresowana tylko ubezpieczeniem, nie poszukująca realnie pracy, nie będzie musiała rejestrować się w PUP a będzie mogła złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio do ZUS. Obecnie szacuje się, że zmiana ustawy wejdzie w życie dopiero od połowy 2023 r., która wprowadzi regułę pozwalającą osobie bezrobotnej objęcie jej ubezpieczeniem bez wcześniejszej rejestracji w PUP. Warunkiem będzie stałe przebywanie na terytorium Polski i obecnie obowiązująca zasada – nieprzekroczenie kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2023 r. Aktualnie obowiązujące przepisy nakazują rejestrację. Wyłączenie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych grup społecznych, tj. bezrobotni, żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, uczniowie, dzieci w placówkach wychowawczych lub opiekuńczych, studenci czy doktoranci, ma zoptymalizować wydatkowanie środków publicznych na cele ochrony zdrowia. Osoby te nadal posiadają status osoby ubezpieczeniowej, jednak bez obowiązku opłacania za nich składek co miesiąc. 

  Jak się zarejestrować w PUP, by uzyskać ubezpieczenie? W tym celu należy zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy, który znajduje się na obszarze naszego miejsca zameldowania stałego lub czasowego, a w przypadku nie posiadania zameldowania, należy zgłosić się do urzędu w obszarze, w którym się aktualnie przebywa. Inną alternatywą jest elektroniczna rejestracja, w której należy wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna pod linkiem: praca.gov.pl albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, następnie przesłaniu go do PUP oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie, by dostarczyć resztę wymaganych dokumentów i potwierdzić osobiście przekazane dane we wniosku. Gdy już przekażemy dane, urząd wyznacza termin, w którym się musimy stawić, nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych, by sfinalizować rejestrację. Gdy się nie stawimy, nasze dane zostaną usunięte z systemy a my ostatecznie nie zostaniemy objęci ubezpieczeniem. By móc jednak wypełnić niezbędne dokumentu w przypadku rejestracji elektronicznej, niezbędny okaże się kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany ePUAP. By załatwić wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniem w ZUSie, należy zarejestrować się i zalogować pod linkiem: https://www.zus.pl/pue. Wniosek można złożyć również osobiście w oddziale ZUS.

  Rejestracja w PUP daje nam szereg możliwości, począwszy od przedstawienia nam ofert pracy aktualnych i dostępnych na rynku pracy dopasowanych do naszych kwalifikacji, po ubezpieczenie zdrowotne. Spełniając wymogi nam stawiane, dochowując określonych terminów uzyskujemy pewne możliwości ułatwiające nam życie i funkcjonowanie. Bezrobotni, którzy oczekują na ubezpieczenie zdrowotne z ZUS bez konieczności rejestracji w PUP będą musieli jeszcze zaczekać na przepisy, których nowelizacja i zmiany są dopiero planowane, i które zaczną obowiązywać najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. 

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *