Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Jak w deklaracji PIT odliczyć darowiznę w ramach „Szlachetnej paczki”? – krótki poradnik darczyńcy

Jak w deklaracji PIT odliczyć darowiznę w ramach „Szlachetnej paczki”? – krótki poradnik darczyńcy

  Jak w deklaracji PIT odliczyć darowiznę w ramach „Szlachetnej paczki”? – krótki poradnik darczyńcy

  Założenia Szlachetnej paczki są chyba nam wszystkim znane. Stowarzyszenie WIOSNA działające w ramach pożytku publicznego jest organizatorem corocznej Szlachetnej paczki. Często można usłyszeć slogany „Przekaż jeden procent podatku na wybraną działalność pożytku publicznego, by pomóc najbardziej potrzebującym”. Dzielenie się, to nie tylko sposób na wsparcie rodzin dotkniętych prawdziwą biedą, budowanie społeczeństwa empatycznego, wyrozumiałego i wyczulonego na potrzeby innych wokół nas, to także sposób na zapłacenie niższego podatku! Warto wziąć pod uwagę fakt, że nie tylko pomagamy innym, ale też i sobie. 

  Organizacje pożytku publicznego, tj. Szlachetna paczka, działają poprzez zgromadzone pieniądze na zasadzie darowizny, czyli nieodpłatnej umowy (oczywiście nikt takiej umowy nie zawiera na piśmie w przypadku drobnych darowizn w postaci np. kilku złotych) między tym, który przekazuje darowiznę (darczyńcą) a osobą, otrzymującą darowiznę (obdarowanym). 

  Ulga podatkowa przysługuje za przekazanie darowizny na cele kultu religijnego, działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła, cele krwiodawstwa oraz właśnie na działalność pożytku publicznego.

  Przepisy podatkowe mówią o środkach (np. wpłatach pieniężnych), które przekazaliśmy wybranym organizacjom, m.in. wspieraniem rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, działalnością charytatywną, działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, ochroną i promocją zdrowia czy zadaniami w zakresie nauki, edukacji i wychowania. Ale czy każdą darowiznę można odliczyć od podatku? Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje, czy organizacja, na którą wpłaciliśmy swoje pieniądze, pozwala nam na otrzymanie ulgi podatkowej. By odliczyć podatek, musimy wybrać organizacje pozarządową, czyli np. stowarzyszenie lub fundacje, które nie są jednostkami podległymi administracji publicznej i nie działają w celu osiągnięcia zysków. Warto wiedzieć, że ta zasada działa również na inne kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. Norwegia czy Lichtenstein czy kraje należące do Unii Europejskiej. 

  Darowiznę odliczamy od podstaw opodatkowania, którą jest kwota dochodu. Kwota ta (którą odliczamy) nie może być wyższa niż 6% naszego dochodu, tzn. przychodu pomniejszonego o koszt jego uzyskania (jeśli dokonujemy więcej darowizn, należy zsumować te kwoty).

              Darowizna to nie tylko środki przekazywane w formie pieniężnej, ale także materialnej. W przypadku darowizny w postaci np. laptopa w cenie 3200 zł brutto, nie odliczamy od tego podatku VAT, a więc laptop w cenie 3200 zł brutto to kwota darowizny, a nie 2601,63 zł netto.

  Aby odliczyć darowiznę, potrzebujemy formularza PIT-36 lub PIT-37, w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Jeżeli rozliczamy się na zasadach ryczałtu, potrzebny nam będzie PIT-28. Dodatkowo do wskazania ulg musimy skorzystać z PIT/O, znany także jako „pit zerowy”. W formularzu należy wskazać kwotę darowizny (brutto!), kwotę odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, czyli np. wszelkie dane fundacji czy stowarzyszenia. Jeśli przekazaliśmy określoną sumę pieniężną, wystarczy, że będziemy mieli dowód wpłaty, np. w postaci potwierdzenia przelewu bankowego z naszego rachunku bankowego na rachunek organizacji. W przypadku, gdy przekazaliśmy wyżej wspomnianego laptopa, niezbędne okażą się nasze dane, jako darczyńcy oraz dane organizacji, jako obdarowanego, kwota darowizny i konieczne będzie oświadczenie takiego obdarowanego, że przyjął taką darowiznę w postaci wspomnianego laptopa (jeśli przekazaliśmy pieniądze przelewem – nie będzie potrzebne takie oświadczenie). Jeżeli przekazaliśmy jakąś nieruchomość dla organizacji, akt notarialny jest oświadczeniem o przyjęciu darowizny. Takie dokumenty należy posiadać na wypadek kontroli Urzędu Skarbowego. 

  Reasumując powyższe, darowizny można odliczyć od podatku spełniając kilka wskazanych wyżej warunków. Warto pamiętać, że pomagając innym, pomagamy też sobie. 

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *